Koneet töihin!

Communauts suun­­­­­nit­te­lee ja to­teut­taa vir­tu­aa­li­set työ­tilat ja digi­taaliset työ­kalut, jotka istuvat sau­mat­to­masti osaksi or­ga­ni­saa­tion toi­min­taa, ovat miel­lyt­täviä käyt­tää ja tuot­tavat mi­tat­tavia tu­lok­sia. Tar­joam­me parem­man tavan tehdä töitä.

#MitäAutomatisoinTänään

Tapahtumaan ilmoittautunut henkilö saa viikkoa ennen tapahtumaa automaattisen muistutussähköpostin.

Henrik
Henrik

Projektikortti näyttää reaaliaikaisen listauksen ja yhteenvedon kertyneistä kuluista sekä vertailun projektin budjettiin.

Timo
Timo

Jos tuntikirjauksia on tehty alle työntekijälle syötetyn työajan, hän saa kuun viimeisenä päivänä kehotuksen syöttää loput tunnit.

Henrik
Henrik

Jokaiselle uudelle projektille luodaan automaattisesti vakiosetti vaiheita ja suoritettavia asioita.

Timo
Timo

Sopimus­hallinta­järjestelmään tallen­netun sopimuksen umpeutumis­päivän lähestyessä vastuu­henkilö saa auto­maat­tisen muistu­tuksen neuvo­tella sopimus uudes­taan tai uusia se.

Henrik
Henrik

Pelaajarekisterin jokainen kortti näyttää automaattisen yhteenvedon pelaajaan liitetyistä terveysraporteista ajan mukaan järjestettynä.

Erno
Erno

Kun pelaaja kirjaa terveydentilaraporttiin olevansa sairas, valmentaja saa automaattisesti tekstiviestin.

Erno
Erno

Tuorein tärkeä tiedote nousee intranetin etusivulle kissan kokoisena siten, että se erottuu yli muun keskusteluvirran.

Erno
Erno

Kun tiimi saa casen menestyksekkäästi maaliin, tiimijohtajalle tulee automaattisesti tehtävä hankkia kakku ja juhlistaa onnistumista.

Timo
Timo

Jos asiakaspalvelun tiketissä ei ole tapahtunut päivityksiä vähään aikaan, vastuuhenkilö saa automaattisen kehoituksen edistää asiaa.

Henrik
Henrik

Sisäiseen kalenteriin merkitty tapahtuma näkyy myös osana www-sivuston tapahtumakalenteria, jos sille on annettu julkaisulupa.

Erno
Erno

Jokaiselle tietokantaan syötetylle kohdeyritykselle lasketaan automaattisesti pisteet, jotka kuvaavat, kuinka hyvin se vastaa järjestelmään syötettyjä sijoittajien hakuprofiileja.

Henrik
Henrik

Mediapankki luokittelee kuvat automaattisesti sisällön ja värin perusteella.

Henrik
Henrik

Kun yritys lisätään rekisteriin, sille haetaan automaattisesti tiedot kaupparekisteristä.

Henrik
Henrik

Kun rekisteriin lisätään yritys tai henkilö, automaatio täyttää sille postinumeron perusteella maakunnan.

Henrik
Henrik