Koneet töihin!

Communauts suun­­­­­nit­te­lee ja to­teut­taa vir­tu­aa­li­set työ­tilat ja digi­taaliset työ­kalut, jotka istuvat sau­mat­to­masti osaksi or­ga­ni­saa­tion toi­min­taa, ovat miel­lyt­täviä käyt­tää ja tuot­tavat mi­tat­tavia tu­lok­sia. Tar­joam­me parem­man tavan tehdä töitä.

#MitäAutomatisoinTänään

Tapahtumaan ilmoittautunut henkilö saa viikkoa ennen tapahtumaa automaattisen muistutussähköpostin.

Henrik

Projektikortti näyttää reaaliaikaisen listauksen ja yhteenvedon kertyneistä kuluista sekä vertailun projektin budjettiin.

Timo

Jos tuntikirjauksia on tehty alle työntekijälle syötetyn työajan, hän saa kuun viimeisenä päivänä kehotuksen syöttää loput tunnit.

Henrik

Jokaiselle uudelle projektille luodaan automaattisesti vakiosetti vaiheita ja suoritettavia asioita.

Timo

Sopimus­hallinta­järjestelmään tallen­netun sopimuksen umpeutumis­päivän lähestyessä vastuu­henkilö saa auto­maat­tisen muistu­tuksen neuvo­tella sopimus uudes­taan tai uusia se.

Henrik

Pelaajarekisterin jokainen kortti näyttää automaattisen yhteenvedon pelaajaan liitetyistä terveysraporteista ajan mukaan järjestettynä.

Erno

Kun pelaaja kirjaa terveydentilaraporttiin olevansa sairas, valmentaja saa automaattisesti tekstiviestin.

Erno

Tuorein tärkeä tiedote nousee intranetin etusivulle kissan kokoisena siten, että se erottuu yli muun keskusteluvirran.

Erno

Kun tiimi saa casen menestyksekkäästi maaliin, tiimijohtajalle tulee automaattisesti tehtävä hankkia kakku ja juhlistaa onnistumista.

Timo

Jos asiakaspalvelun tiketissä ei ole tapahtunut päivityksiä vähään aikaan, vastuuhenkilö saa automaattisen kehoituksen edistää asiaa.

Henrik

Sisäiseen kalenteriin merkitty tapahtuma näkyy myös osana www-sivuston tapahtumakalenteria, jos sille on annettu julkaisulupa.

Erno

Jokaiselle tietokantaan syötetylle kohdeyritykselle lasketaan automaattisesti pisteet, jotka kuvaavat, kuinka hyvin se vastaa järjestelmään syötettyjä sijoittajien hakuprofiileja.

Henrik

Mediapankki luokittelee kuvat automaattisesti sisällön ja värin perusteella.

Henrik

Kun yritys lisätään rekisteriin, sille haetaan automaattisesti tiedot kaupparekisteristä.

Henrik

Kun rekisteriin lisätään yritys tai henkilö, automaatio täyttää sille postinumeron perusteella maakunnan.

Henrik