Tiketti­­järjestelmä

Tiketti­järjestelmä soveltuu minkä tahansa tapaus­ten seuran­taan ja niistä viestin­tään. Tyypillinen sovellus­alue on esi­­mer­kiksi asiakas­­palvelu, jossa tiketti­järjestelmä toimii alustana ja tallennus­paikkana asiakkaisiin liittyville tapauksille.